اخذ نمایندگی

شرایط اخذ نمایندگی فروش و پخش

جهت دریافت نمایندگی فروش یا پخش محصولات آمارانت باید شرایط زیر را داشته باشید.

  • سابقه فروش محصولات بهداشتی و آرایشی
  • دارای مکان استیجاری یا ملکی
  • دارای مکان استیجاری یا ملکی
  • دارای مکان استیجاری یا ملکی